Współpraca

SensoLab chętnie podejmie współpracę ze szkołami, przedszkolami, placówkami oświatowymi lub innymi podmiotami w zakresie świadczenia usług przez naszych specjalistów na terenie naszej siedziby lub Państwa.

Wśród nich:

  • opieka psychologiczno – pedagogiczna,
  • opieka logopedyczna,
  • prowadzenie wybranych rodzajów terapii zgodnie z profilem naszej działalności,
  • przeprowadzanie szkoleń kadry pedagogicznej, warsztatów dla rodziców lub dzieci,
  • udział specjalistów SensoLab w projektach badawczych i in.

Zainteresowane instytucje zachęcamy do kontaktu na adres e-mail: info@poradniasensolab.pl