Oferta poradni

Warto zadać sobie pytanie, czym jest terapia pedagogiczna i czy Państwa dziecko faktycznie takiej potrzebuje? Obserwując swoje dziecko, widzą Państwo, jak radzi sobie ono w każdej sferze życia. Czy nie jest zanadto pobudzone? W jakich sytuacjach się denerwuje? Czy umie się odpowiednio komunikować? Czy mówi o swoich problemach? Czy ma trudności w nauce, nie umie się skoncentrować?

Szeroki wachlarz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Terapia logopedyczna

Na podstawie przeprowadzonych czynności i odbytych spotkań postawimy diagnozę i zaproponujemy rodzaju terapii, która naszym zdaniem najbardziej pomoże dziecku usprawnić komunikację z resztą świata.

Terapia integracji sensorycznej

W założeniu Terapia Integracji Sensorycznej ma dziecku pomóc wykształcić dziecku zachowania zbliżone do naturalnych.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna przeznaczone jest dla dzieci, u których stwierdzono różnego rodzaju upośledzenia związane z różnymi czynnościami i sferami życia.

Terapia ręki

Dzięki terapii ręki dziecko uczy się wykonywania podstawowych ruchów w prawidłowy sposób, co pozwala mu na osiągnięcie samodzielności w codziennych czynnościach.

Trening umiejętności społecznych

Jeśli dziecko nie radzi sobie z nieśmiałością, boi się rówieśników, nie umie z nimi rozmawiać, a wystawienie na widok publiczny napawa go przerażaniem, zapraszamy do nas.

Warsztaty dla rodziców

Warsztaty dla rodziców mają na celu pokazanie im, co należy zrobić, aby stworzyć dom pełen zrozumienia, wzajemnego szacunku i otwartości pozwalającej każdemu domownikowi żyć tak, jak tego oczekuje.