Trening Umiejętności Społecznych

Umiejętności społeczne opierają się na znajomości społecznych zachowań. Sama ich znajomość nie wystarczy jednak do odnalezienia się w sytuacji społecznej w takim stopniu, aby czuć się w niej komfortowo i swobodnie. Konieczne są praktyczne kompetencje związane z zauważaniem i właściwym interpretowaniem zachowań społecznych, adekwatnym reagowaniem na nie, nawiązywaniem relacji interpersonalnych oraz ich podtrzymywaniem na satysfakcjonującym poziomie. Takich zdolności człowiek uczy się od najmłodszych lat poprzez ciągły kontakt z innymi ludźmi, ale biegłość w ich zakresie nabywa niemal przez całe życie.

Podobnie jak wszystkie umiejętności, które kształtujemy, tak i kompetencje społeczne nie zawsze u każdego rozwijają się w podobnym tempie i w sposób właściwy. Niekiedy deficyty rozwojowe lub szczególna sytuacja życiowa osoby nie sprzyjają lub wręcz utrudniają prawidłowy naturalny ich trening, a nawet prowadzi do obniżenia kompetencji społecznych. Trening umiejętności społecznych w specjalnie do niego stworzonych warunkach i prowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów, może znacząco podnieść ich poziom u uczestnika i pozytywnie wpłynąć na jego zachowanie i samopoczucie w sytuacjach społecznych.

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej SensoLab trening umiejętności społecznych prowadzony jest dla dzieci w niewielkich, kilkuosobowych grupach przez trenera TUS SST. Nauka akceptowanych społecznie zachowań odbywa się głównie dzięki modelowaniu i odgrywaniu ról. Podczas zajęć trener aranżuje różnorodne sytuacje i poprzez zastosowanie specjalnych technik i metod pracy z grupą stwarza warunki sprzyjające uczeniu się korzystnych, praktycznych strategii zachowania. Aktywności, w których biorą udział uczestnicy treningu, są atrakcyjne i zróżnicowane, a także dostosowane do ich wieku i potrzeb.

W razie potrzeby w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej SensoLab organizujemy również indywidualne zajęcia z dzieckiem o charakterze treningu umiejętności społecznych.