Warsztaty dla rodziców

Radzenie sobie z wychowaniem własnego dziecka jest wyzwaniem każdego rodzica. Zrzucanie winy na siebie nawzajem jest sytuacją bardzo często, ale panującą wśród małżeństw lub partnerów, którzy nie są w stanie zrozumieć ani siebie, ani partnera, ani tym bardziej dziecka. Jeśli coś nie zgadza się z obrazem, jaki sobie rodzic w głowie zapisał, budzi się stres, niepokój i frustracja. A te uczucia rozładowuje się na najbliższych. Przede wszystkim odbija się to na dzieciach.

Warsztaty dla rodziców

Dziecko do pewnego momentu wierzy we wszystko, co reprezentuje sobą rodzic. Wierzy w to, że należy krzyczeć podczas złości, kłamać w stresie i szantażować, by osiągnąć cel. Wierzy w sens kłótni i wartość przykrych słów. Wierzy w to, że tak musi być. Oczywiście są to przykłady zachować skrajnie złych i przekazywania dziecku krzywdzących, destrukcyjnych wzorców. Warto się tu zatrzymać i uświadomić sobie, że każdy popełnia błędy. Nie każdy jednak ma świadomość, że je popełnił.

Warsztaty

Warsztaty dla rodziców mają na celu pokazanie im, co należy zrobić, aby stworzyć dom pełen zrozumienia, wzajemnego szacunku i otwartości pozwalającej każdemu domownikowi żyć tak, jak tego oczekuje. Warsztaty mają poprawić komunikację nie tylko między rodzicami a dzieckiem, ale również między samymi rodzicami. Dziecko nie uczy się tego, co do niego mówimy, dziecko nas kopiuje i kiedy wreszcie to sobie uświadomimy, zaczniemy nad sobą pracować. Państwo jako rodzice zaczną nad sobą pracować.

Wewnętrzny spokój jest kluczem do szczęścia, a ono jest podstawą wychowania zdrowego, prawidłowo reagującego dziecka, które wie, co jest dobre, a co jest złe i niedopuszczalne. Fundamentem jest rozmowa. To ciężka praca, ale pomożemy w niej Państwu ze świadomością odpowiedzialności, jakiej się podejmujemy.