Organ prowadzący

Organem prowadzącym Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną SensoLab jest:

SensoLab sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Sokołowskiego 19, 31-436 Kraków

NIP: 9452220696

Nr konta:
ING Bank Śląski 54 1050 1445 1000 0090 8040 1582

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000739225
Kapitał zakładowy: 5000 zł