Kadra

 KATARZYNA ORWAT
EMILIA RADZISZEWSKA

✓ Pedagog specjalny
✓ Logopeda
✓ Terapeuta integracji sensorycznej
✓ 
Terapeuta ręki

czytaj więcej ->

✓ Psycholog
✓ 
Terapeuta pedagogiczny

czytaj więcej ->

BEATA STEFAŃSKA – OBUSZKO
MARTA KAWA

✓ Psycholog
✓ 
Trener umiejętności społecznych TUS SST

czytaj więcej ->

✓ Oligofrenopedagog
✓ 
Terapeuta integracji sensorycznej
✓ 
Terapeuta pedagogiczny
czytaj więcej ->
ILONA STANEK
MARLENA CELAK
✓ Logopeda
✓ 
Filolog polski
✓ Nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny
czytaj więcej ->
✓ Logopeda
✓ 
Filolog polski

czytaj więcej ->
ANNA KACZMARCZYK
MAŁGORZATA KORONA-MOSKAŁA
✓ Logopeda
✓ 
Pedagog
czytaj więcej ->
✓ Logopeda
✓ Terapeuta pedagogiczny
✓ Filolog Polski

czytaj więcej ->
ANNA KĄDZIOŁKA
✓ Logopeda
czytaj więcej ->