Oferta

W naszej poradni diagnozę psychologiczno – pedagogiczną przeprowadzamy: gdy istnieje potrzeba ustalenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka, czyli wtedy, gdy badamy występowanie specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, tj. dysleksji rozwojowej, lub ryzyko ich wystąpienia, w celu oceny gotowości szkolnej dziecka, w innych sytuacjach, kiedy rodzic lub opiekun prawny dziecka…

Czytaj więcej

Pomagamy rodzicom, dzieciom i nauczycielom, w sytuacjach, w których poczują, że wsparcie czy porada psychologa są potrzebne. Trudno określić szczegółowy zakres naszych konsultacji, ponieważ naszym zdaniem każdy powód może być dobry i konieczny, aby zgłosić się po pomoc do psychologa. Zawsze staramy się udzielać konsultacji w ramach naszych kwalifikacji i…

Czytaj więcej

Cel terapii Głównym celem terapii logopedycznej jest usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Postępowanie logopedyczne zależne jest przede wszystkim od rodzaju trudności, z jakimi zgłasza się pacjent, oraz od jego wieku. Terapia logopedyczna ukierunkowana jest zwykle na: usuwanie wad wymowy takich, jak: seplenienie, lambdacyzm, rotacyzm, kappacyzm,…

Czytaj więcej

Czym jest integracja sensoryczna? Integracja sensoryczna to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka rozpoznaje, segreguje, interpretuje wrażenia odbierane za pośrednictwem zmysłów oraz integruje je z nabytymi już doświadczeniami. Prawidłowy jego przebieg warunkuje adekwatne reakcje człowieka na bodźce płynące z otoczenia. Dla kogo? Metoda Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci: przejawiających…

Czytaj więcej

Jest to praca o charakterze kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży w kierunku minimalizowania trudności w edukacji szkolnej oraz w zachowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalno – motywacyjnej w odniesieniu do procesu uczenia się. Terapia pedagogiczna skierowana jest do uczniów z niepowodzeniami edukacyjnymi, przede wszystkim tych, które mają związek z problemami…

Czytaj więcej

Celem terapii ręki jest usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, dostarczanie rozmaitych wrażeń czuciowych i nabywanie umiejętności ich różnicowania. Podejmowane w jej toku oddziaływania sprzyjają optymalizacji funkcjonowania dziecka i osiąganiu przez nie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych. Ćwiczenia realizowane podczas zajęć ukierunkowane są głównie na podnoszenie sprawności…

Czytaj więcej

Umiejętności społeczne opierają się na znajomości społecznych zachowań. Sama ich znajomość nie wystarczy jednak do odnalezienia się w sytuacji społecznej w takim stopniu, aby czuć się w niej komfortowo i swobodnie. Konieczne są praktyczne kompetencje związane z zauważaniem i właściwym interpretowaniem zachowań społecznych, adekwatnym reagowaniem na nie, nawiązywaniem relacji interpersonalnych…

Czytaj więcej