Aktualności

Jeśli Twoje dziecko: • ma trudności w nauce lub z koncentracją uwagi, • pozostaje w ciągłym ruchu, • często się przewraca, • reaguje impulsywnie, nieadekwatnie do sytuacji, • sprawia wrażenie niespokojnego w głośnych miejscach, • często przyjmuje nieprawidłową postawę ciała, • nie lubi się brudzić, używać plasteliny, farb, kleju, •…

Czytaj więcej

Warsztaty w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze, ukierunkowane na kształtowanie kompetencji społecznych oraz umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji. Dzieci podczas zajęć pod okiem wykwalifikowanego trenera uczą się m.in. budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, wyrażania własnych potrzeb, współpracy z innymi, radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi w grupie. DLA KOGO dzieci w wieku…

Czytaj więcej

Warsztaty dla dorosłych, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje wychowawcze, aby lepiej radzić sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. Podczas zajęć uczestnicy rozwijają umiejętność nawiązywania pozytywnej relacji z dzieckiem, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Spotkania skłaniają do refleksji nad skutecznością stosowanych dotąd metod wychowawczych. Są również doskonałą okazją do wymiany…

Czytaj więcej

W naszej poradni diagnozę psychologiczno – pedagogiczną przeprowadzamy: gdy istnieje potrzeba ustalenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka, czyli wtedy, gdy badamy występowanie specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, tj. dysleksji rozwojowej, lub ryzyko ich wystąpienia, w celu oceny gotowości szkolnej dziecka, w innych sytuacjach, kiedy rodzic lub opiekun prawny dziecka…

Czytaj więcej

Pomagamy rodzicom, dzieciom i nauczycielom, w sytuacjach, w których poczują, że wsparcie czy porada psychologa są potrzebne. Trudno określić szczegółowy zakres naszych konsultacji, ponieważ naszym zdaniem każdy powód może być dobry i konieczny, aby zgłosić się po pomoc do psychologa. Zawsze staramy się udzielać konsultacji w ramach naszych kwalifikacji i…

Czytaj więcej

Cel terapii Głównym celem terapii logopedycznej jest usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Postępowanie logopedyczne zależne jest przede wszystkim od rodzaju trudności, z jakimi zgłasza się pacjent, oraz od jego wieku. Terapia logopedyczna ukierunkowana jest zwykle na: usuwanie wad wymowy takich, jak: seplenienie, lambdacyzm, rotacyzm, kappacyzm,…

Czytaj więcej

Czym jest integracja sensoryczna? Integracja sensoryczna to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka rozpoznaje, segreguje, interpretuje wrażenia odbierane za pośrednictwem zmysłów oraz integruje je z nabytymi już doświadczeniami. Prawidłowy jego przebieg warunkuje adekwatne reakcje człowieka na bodźce płynące z otoczenia. Dla kogo? Metoda Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci: przejawiających…

Czytaj więcej

Jest to praca o charakterze kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży w kierunku minimalizowania trudności w edukacji szkolnej oraz w zachowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalno – motywacyjnej w odniesieniu do procesu uczenia się. Terapia pedagogiczna skierowana jest do uczniów z niepowodzeniami edukacyjnymi, przede wszystkim tych, które mają związek z problemami…

Czytaj więcej

Celem terapii ręki jest usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, dostarczanie rozmaitych wrażeń czuciowych i nabywanie umiejętności ich różnicowania. Podejmowane w jej toku oddziaływania sprzyjają optymalizacji funkcjonowania dziecka i osiąganiu przez nie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych. Ćwiczenia realizowane podczas zajęć ukierunkowane są głównie na podnoszenie sprawności…

Czytaj więcej