Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna SensoLab udziela kompleksowej pomocy specjalistycznej dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Świadczy usługi diagnostyczne, terapeutyczne i szkoleniowe. Naszym celem jest troska o optymalny rozwój dziecka w zakresie różnych sfer jego funkcjonowania, a także wsparcie rodziców i nauczycieli poprzez podnoszenie ich kompetencji wychowawczych.

Dowiedz się wiecej
 • Diagnoza psychologiczna

  Czytaj więcej
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna

  W naszej poradni diagnozę psychologiczno – pedagogiczną przeprowadzamy: gdy istnieje potrzeba ustalenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka, czyli wtedy, gdy badamy występowanie specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, tj. dysleksji rozwojowej, lub ryzyko ich wystąpienia, w celu oceny gotowości szkolnej dziecka, w innych sytuacjach, kiedy rodzic lub opiekun prawny dziecka…

  Czytaj więcej
 • Konsultacje psychologiczne

  Pomagamy rodzicom, dzieciom i nauczycielom, w sytuacjach, w których poczują, że wsparcie czy porada psychologa są potrzebne. Trudno określić szczegółowy zakres naszych konsultacji, ponieważ naszym zdaniem każdy powód może być dobry i konieczny, aby zgłosić się po pomoc do psychologa. Zawsze staramy się udzielać konsultacji w ramach naszych kwalifikacji i…

  Czytaj więcej

Facebook